Voorgrond kaartlaag model

Beschrijving

De voorgrond kaart bestaat uit één of meer lagen (Layer elementen) van een WMS service, dit maakt het mogelijk om voor alle lagen tegelijk een featureinfo verzoek om attribuut informatie uit te voeren en andere handelingen uit te voeren.

In de applicatie kan telkens één voorgrond laag gebruikt worden.

Feature-informatie wordt opgehaald als GML en geparsed op het serverside deel van de applicatie, op basis van de descriptor wordt een tabel gemaakt met de gevraagde feature attributen.

Voorbeeld lagen beschrijving

	<Layerdescriptor>
		<id>vierkanten500m_oad2000</id>
		<name>Vierkant 500m - Omgevingsadressendichtheid 2000</name>
		<layers>omgevings_adres_dichtheid_2000</layers>
		<url>http://geodata.nationaalgeoregister.nl/cbsvierkanten500m/wms</url>
		<styles>cbsvierkanten500m.oad2000</styles>
		<attributes>oad2000</attributes>
	</Layerdescriptor>

De LayerList is gedefineerd in AvailableLayers.xsd

Attribuut namen filtering en mapping

Attribuutnamen kunnen per laag gefilterd worden, hiervoor is een mapping voorzien in het LayerDescriptor. element.

Voorbeeld

	<Layerdescriptor>
		<id>wijkenbuurten2011_thema_gemeenten2011_aantal_inwoners</id>
		<name>CBS Gemeenten 2011 - Aantal inwoners</name>
		<layers>gemeenten2011</layers>
		<url>http://geodata.nationaalgeoregister.nl/wijkenbuurten2011/wms</url>
		<styles>wijkenbuurten2011_thema_gemeenten2011_aantal_inwoners</styles>
		<attributes>gemnaam, aantal_inwoners</attributes>
		<aliases>gemeente, aantal_inwoners</aliases>
		<link>http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/themas/dossiers/nederland-regionaal/links/2013-wijk-en-buurtkaart-2011-versie-2.htm</link>
		<metadata>http://nationaalgeoregister.nl/geonetwork/srv/nl/main.home?searchuuid=37bb3886-38d9-430b-9eee-b1c1745b8510</metadata>
	</Layerdescriptor>

Attribuut waarden filtering

Attribuutwaarden in een feature info response kunnen globaal voor de hele applicatie gefilterd worden middels het attribuut waarden filter beschreven in AttributeValuesFilter.xml Deze functie is vooral nuttig als er ooit shapefiles zijn gebruikt omdat op deze wijze de null waarden en eventuele code waarden/code lijsten kunnen worden herschreven in de resultaat tabel.

Voorbeeld

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<FilterMapping xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
	xmlns="http://xml.wms.cbsviewer.mineleni.nl" xsi:schemaLocation="http://xml.wms.cbsviewer.mineleni.nl AttributeValuesFilter.xsd ">
	<Filter>
		<inputAttributeValue>-99997</inputAttributeValue>
		<outputAttributeValue>geheim</outputAttributeValue>
	</Filter>
	<Filter>
		<inputAttributeValue>-99998</inputAttributeValue>
		<outputAttributeValue>nihil</outputAttributeValue>
	</Filter>
	<Filter>
		<inputAttributeValue>-99999</inputAttributeValue>
		<outputAttributeValue>onbekend</outputAttributeValue>
	</Filter>
</FilterMapping>

Het attribuutwaarden filter is gedefinieerd in AttributeValuesFilter.xsd