Algemene project informatie

Dit document geeft een overzicht van de verschillende documenten en verwijzingen die Maven onderdeel vormen van de algemene informatie over dit project. Alle inhoud voor dit project is automatisch gegenereerd door

Overzicht

Document Beschrijving
Continuous Integration Dit is een link naar de definities van alle continuous integration processen, die code bouwen en testen op een frequente reguliere basis.
Dependencies This document lists the project's dependencies and provides information on each dependency.
Dependency Information This document describes how to to include this project as a dependency using various dependency management tools.
Distribution Management This document provides informations on the distribution management of this project.
Welkom bij Webrichtlijnen compliant webmap viewer.
Issue Tracking This is a link to the issue management system for this project. Issues (bugs, features, change requests) can be created and queried using this link.
Project License This is a link to the definitions of project licenses.
Plugin Management This document lists the plugins that are defined through pluginManagement.
Project Plugins This document lists the build plugins and the report plugins used by this project.
Project Team This document provides information on the members of this project. These are the individuals who have contributed to the project in one form or another.
Source Repository This is a link to the online source repository that can be viewed via a web browser.
Project Summary This document lists other related information of this project